Karinė apranga ir ekipuotė yra svarbi dalis kareivių parengimo ir saugumo užtikrinimo. Kareiviškos kelnės ir kareiviški batai taip pat yra svarbūs elementai kareivių aprangos, nes jie gali apsaugoti nuo oro sąlygų ir padėti užtikrinti tinkamą pėsčiųjų įrangos dėvėjimą. Taktinė apranga, kuri apima taktines kelnės ir pirštinės, taip pat yra svarbi, nes jie gali apsaugoti kareivius nuo sužeidimų ir padėti užtikrinti, kad jie būtų pasirengę kovai. Neperšaunama liemenė ir apsaugos liemenės taip pat yra būtinos elementai, nes jos gali apsaugoti kareivius nuo ginklų ir sprogimų sukeliamų sužeidimų. Karinė uniforma taip pat yra svarbi dalis kareivių aprangos, nes ji padeda atpažinti kareivių padalinį ir užtikrinti, kad jie būtų tinkamai apsirengę ir pasirengę kovai.